Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Tình

 Thu Tình - ID: 1459513
 Name:  Thu Tình
 IP & Posted by:  116.118.102.5 on April 5, 2019 at 10:34pm
 Updated by:  April 10, 2019 at 1:54am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:  Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, nghe nhạc và du lịch
 I Am:  Tôi 30 tuổi là một người mẹ đơn thân Vui tính và dễ hoà đồng
 Looking For:  Trung thực, thật thà chung thuỷ không nói dối

Back | Send Email to Thu Tình (ID: 1459513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.