Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Melissa

 Nguyen Melissa - ID: 1459535
 Name:  Nguyen Melissa
 IP & Posted by:  77.111.247.189 on April 6, 2019 at 8:22am
 Updated by:  April 7, 2019 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  cocoa
 State/Province:  Florida
 Zip:  32922
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Dành cuộc sống với đúng người ... cuộc sống quá ngắn để không hạnh phúc.
 Free Time:   Gặp gỡ những người mới và nhìn thấy những địa điểm mới và chắc chắn tôi thích mua sắm ..
 I Am:  Xin chào tên tôi là Melissa và cảm ơn bạn đã ghé qua. Tôi khá mới mẻ với điều này và không quen nhận bản thân mình vì tôi là người tốt hơn là sống cuộc sống như một người ảo trên mạng. Tôi đã được nhiều người nói rằng tôi tốt bụng và hào phóng như thế nào. Tôi thích nhìn mọi người mỉm cười hoặc hạnh phúc vì những gì tôi có thể chia sẻ về bản thân. Tôi rất hài hước và tôi chỉ thích làm mọi người cười. Ở tuổi của tôi, tôi đã thực sự loại bỏ cái tốt từ cái xấu và tìm kiếm những người tích cực trong cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi đang trực tuyến cố gắng tìm một người đặc biệt để chia sẻ những gì cuộc sống mang lại. Tôi hơi e ngại về toàn bộ quá trình này nhưng kính của tôi luôn đầy một nửa nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử.
 Looking For:  Một người yêu thương, quan tâm và trung thực. Một người có định hướng gia đình và biết cách đối xử đúng mực với phụ nữ.

Back | Send Email to Nguyen Melissa (ID: 1459535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.