Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459614 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Conmeouot

 Conmeouot - ID: 1459614
 Name:  Conmeouot
 IP & Posted by:  108.184.211.140 on April 7, 2019 at 11:52pm
 Updated by:  April 9, 2019 at 6:10am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người bạn tri kỷ, lúc buồn vui có nhau.
 Free Time:  Nấu ăn, thiến, làm vườn, nghe nhạc, học hỏi phật pháp.
 I Am:  Sống vô tư, yêu đời và yêu thương mọi ngựời. Không ganh ghét đố kỵ. Không vướng bận. Thích du lịch và khám phá thế giới thiên nhiên.
 Looking For:  Tìm bạn nam tuổi sửu 58. Có tâm đạo, lối sống lành mạnh. Không hút thuốc rượu chè cờ bạc. Không vướng bận, sống ở miền Nam California càng tốt.

Back | Send Email to Conmeouot (ID: 1459614)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.