Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459669 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Timnguoiyeudau - ID: 1459669
 Name:  Timnguoiyeudau
 IP & Posted by:  172.58.45.162 on April 8, 2019 at 9:57pm
 Updated by:  April 8, 2019 at 9:58pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Lakeway
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  SW Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Duyên do trời dinh, phận do người tao. Hanh phục do minh giữ lay
 Looking For:  Tôi không mong người mà toi muốn tim la người đẹp trai nhu ca si Nguyen Hung, giấu co nhu Bill Gate gì cả. Toi chỉ mong tim 1 người đến voi toi băng tất cả tấm lòng mà thôi. Để có thể cung nhau quan tâm lo lằng chia se vui buồn. Va cung nhau đi hết quang đối con lai..

Back | Send Email to Timnguoiyeudau (ID: 1459669)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.