Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459743 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Trúc ❤

 Thanh Trúc ❤ - ID: 1459743
 Name:  Thanh Trúc ❤
 IP & Posted by:  27.75.32.230 on April 10, 2019 at 8:43am
 Updated by:  April 10, 2019 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Salon tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thiện, thành công.
 Free Time:  Thích đi du lịch và đi chùa hoặc đi làm việc công đức.
 I Am:  Tôi là 1 người cá tính , sống vui vẻ hoà đồng.
 Looking For:   Muốn gây dựng hạnh phúc, nghiêm túc.

Back | Send Email to Thanh Trúc ❤ (ID: 1459743)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.