Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459891 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nam - ID: 1459891
 Name:  Nam
 IP & Posted by:  171.227.102.85 on April 12, 2019 at 8:31pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tell You Later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người có thể gặp mặt thực sự và kết hôn nghiêm túc
 Free Time:  Thể dục, nghe nhạc, thiên nhiên
 I Am:  Anh là người thân thiện, dễ mến
 Looking For:  Cô gái độc thân, chưa có chồng lấn nào, chưa có con cái, chưa từng sống chung với đàn ông, thích giao tiêp, có nghề nghiệp đàng hoàng ổn định

Back | Send Email to Nam (ID: 1459891)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.