Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459922 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Anh Đ
 Nguyễn Anh Đ - ID: 1459922
 Name:  Nguyễn Anh Đ
 IP & Posted by:  116.102.26.208 on April 13, 2019 at 9:34am
 Updated by:  October 19, 2019 at 3:30am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, trò chuyện cùng bạn bè và du lịch, học hỏi
 I Am:  Một người đầy hoài bão, trung thực, luôn yêu thương và quan tâm người khác
 Looking For:  Một người bạn tốt, có sự thông cảm và chia sẻ, chân thật, có ý định gắn bó lâu dài

Back | Send Email to Nguyễn Anh Đ (ID: 1459922)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.