Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459966 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thành Ni - ID: 1459966
 Name:  Thành Ni
 IP & Posted by:  14.164.231.184 on April 14, 2019 at 9:15am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ Sư Điện
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng làm tốt công việc
 Free Time:  nghe nhạc, tìm hiểu thông tin công nghệ
 I Am:  đơn giản, ít nói
 Looking For:  hòa đồng, vui vẽ

Back | Send Email to Thành Ni (ID: 1459966)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.