Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Anh

 Phương Anh - ID: 1459967
 Name:  Phương Anh
 IP & Posted by:  27.65.106.132 on April 14, 2019 at 9:11am
 Updated by:  June 18, 2019 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Chế tác răng sứ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc ổn định , có gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Xem phim , đi dạo , cfe vỉa hè
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng , thích du lịch, bạn bè nhận xét , vui thì mặt lại trầm, buồn mặt nó lại vui, sáng nắng chiều mưa, trưa lại hấp hấp nên tóm lại e vui cả ngày
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình cảm, xác định rõ ràng về hôm nhân

Back | Send Email to Phương Anh (ID: 1459967)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.