Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460093 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to huynguyen1575

 huynguyen1575 - ID: 1460093
 Name:  huynguyen1575
 IP & Posted by:  113.173.105.253 on April 16, 2019 at 11:04am
 Updated by:  April 17, 2019 at 1:20am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Vancouver
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Architect
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Money + Honey + Baby => Family
 Free Time:  Nhâm nhi ly cafe nóng không đuờng với những bản nhạc Trinh . Nếu có thời gian thì chạy xe ra biển đi dạo
 I Am:  Khó tính trong công việc , hoà đồng với bạn bè và chân thành với tình yêu
 Looking For:  Đơn giản chỉ là 2 chữ " Chân Thành "

Back | Send Email to huynguyen1575 (ID: 1460093)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.