Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Bắc
 Phương Bắc - ID: 1460240
 Name:  Phương Bắc
 IP & Posted by:  116.108.255.147 on April 19, 2019 at 10:45am
 Updated by:  April 19, 2019 at 4:26pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình nhỏ hạnh phúc
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc và đi du lịch
 I Am:  Trầm tĩnh, nhẹ nhàng và sống tình cảm
 Looking For:  Một người bạn vui vẻ và biết quan tâm người khác

Back | Send Email to Phương Bắc (ID: 1460240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.