Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460260 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ANi

 ANi - ID: 1460260
 Name:  ANi
 IP & Posted by:  123.21.74.0 on April 19, 2019 at 5:09pm
 Updated by:  July 12, 2019 at 11:41pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  một không khí thoải mái cho sự nghỉ ngơi. Thêm 1 chút niềm vui nhỏ là được đi đây đó, du lịch,....
 Looking For:  Tất cả là một sự nghiêm túc cho một mối quan hệ tốt. không 94598959 bốn.

Back | Send Email to ANi (ID: 1460260)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.