Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460859 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duyên số
 Duyên số - ID: 1460859
 Name:  Duyên số
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on April 30, 2019 at 1:58am
 Updated by:  April 30, 2019 at 4:29pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống đơn giản cho đời thanh thản!
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch với bạn bè!
 I Am:  Hòa đồng - Tôn trọng - Vui vẻ!
 Looking For:  Duyên số...Chúc các bạn tìm dc hp wa trang web này! Goodluck!!

Back | Send Email to Duyên số (ID: 1460859)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.