Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460885 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tam - ID: 1460885
 Name:  Tam
 IP & Posted by:  107.202.248.70 on April 30, 2019 at 10:39am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Coảl spring
 State/Province:  Florida
 Zip:  33068
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn chân thật, nghiêm túc trong tình cảm
 Free Time:  Thích xem phim
 I Am:  Nhút nhác, chân thật, ghét dối trá, gian lận,
 Looking For:  Trên 50 tuổi, chân thật va giản dị, nghiêm túc trong tình cảm

Back | Send Email to Tam (ID: 1460885)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.