Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461065 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 ChiêuHoang Hon - ID: 1461065
 Name:  ChiêuHoang Hon
 IP & Posted by:  184.170.174.54 on May 3, 2019 at 6:20pm
 Updated by:  May 5, 2019 at 1:08pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Greenwood
 State/Province:  Indiana
 Zip:  46143
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thẩm Mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Người bạn hiểu mình và thông cảm cho mình
 Free Time:  Xem tivi và tập thể thao
 I Am:  Người trầm lặng ít nói nhưng rất hoà đồng luôn lắng nghe người khác và rất nhẫn nại
 Looking For:  Yêu thương mình và luôn tôn trọng mình

Back | Send Email to ChiêuHoang Hon (ID: 1461065)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.