Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuấn Long
 Tuấn Long - ID: 1461252
 Name:  Tuấn Long
 IP & Posted by:  171.249.231.6 on May 7, 2019 at 2:29am
 Updated by:  May 7, 2019 at 3:47pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền, tìm được người phù hợp, ổng định cuộc sống....
 Free Time:  vi tính....
 I Am:  vui tính, hòa đồng, thẳng thắng......
 Looking For:  nữ tính, dịu dàng, biết quan tâm, thông cảm.......

Back | Send Email to Tuấn Long (ID: 1461252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.