Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461305 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bình Minh
 Bình Minh - ID: 1461305
 Name:  Bình Minh
 IP & Posted by:  14.236.17.190 on May 8, 2019 at 12:31am
 Updated by:  November 26, 2019 at 5:25am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ĐN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn,tìm hiểu...và tiến xa hơn ...
 Free Time:  Nấu ăn,du lịch....học hỏi
 I Am:  Nhẹ nhàng,hiền lành và dể thương ....
 Looking For:   Người đàn ông chung thuỷ và chân thành,hiền lành,chính chắn và hiểu biết.

Back | Send Email to Bình Minh (ID: 1461305)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.