Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461327 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn ChâuCh
 Nguyễn ChâuCh - ID: 1461327
 Name:  Nguyễn ChâuCh
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on May 8, 2019 at 9:42am
 Updated by:  November 22, 2019 at 4:39pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người thương.
 Free Time:  Nghe nhạc bolero,chăm sóc nhà cửa
 Looking For:  Tôi hiền lành dễ thương, thích giúp đỡ mọi người... Tôi tìm bạn già hiền lành, dễ thương, nhân hậu , quan tâm chăm sóc gia đình .

Back | Send Email to Nguyễn ChâuCh (ID: 1461327)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.