Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461354 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang

 Trang - ID: 1461354
 Name:  Trang
 IP & Posted by:  14.250.33.95 on May 8, 2019 at 10:27pm
 Updated by:  May 26, 2019 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn để tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn, đọc báo.
 I Am:  Chân thành. Luôn thành thật với tất cả các mối quan hệ
 Looking For:  Chân thành, ko nói dối, có lòng vị tha và sống trung thực, hiểu chuyện.

Back | Send Email to Trang (ID: 1461354)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.