Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Cindy Tran - ID: 1461369
 Name:  Cindy Tran
 IP & Posted by:  125.214.50.194 on May 9, 2019 at 6:19am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  KT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại
 Free Time:  Tập thể dục, cf, ăn uống với bạn bè
 I Am:  Vui vẻ
 Looking For:  Vui vẻ nhưng thật lòng. Mong muốn tìm được những người thật lòng

Back | Send Email to Cindy Tran (ID: 1461369)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.