Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461386 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jenny

 Jenny - ID: 1461386
 Name:  Jenny
 IP & Posted by:  58.187.175.136 on May 9, 2019 at 11:17am
 Updated by:  September 16, 2020 at 10:32am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thế giới này biết bao nhiêu triệu triệu con người... Vậy đâu là người thương e????? Một nửa còn lại đâu dễ dàng tìm được. Có nhân duyên ắt sẽ tương phùng
 Free Time:  Làm những điều mình thích 😊
 I Am:  Biết lắng nghe và thấu hiểu
 Looking For:  Hoà đồng, chân thành và giản dị. Vui lòng có hình ảnh khi nhắn tin, những profile không có hình ảnh em xin phép không trả lời ạ!

Back | Send Email to Jenny (ID: 1461386)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.