Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461531 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Doanh Nhan

 Doanh Nhan - ID: 1461531
 Name:  Doanh Nhan
 IP & Posted by:  68.119.166.254 on May 12, 2019 at 6:56am
 Updated by:  May 12, 2019 at 5:34pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Chicago
 State/Province:  Illinois
 Zip:  60169
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đi du lịch nhiều nơi trên thế giới . Xây dựng gia đình
 Free Time:  Đọc sách, tập thể dục, nghe nhạc, đi dạo
 I Am:  Vui tính, dễ chịu, hoà đồng, biết lắng nghe . Anh có nhà cửa và công việc tốt
 Looking For:  Bạn gái biết chăm sóc bản thân và lo cho gia đình . Tốt bụng và chung thuỷ

Back | Send Email to Doanh Nhan (ID: 1461531)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.