Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461644 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to VỦ THƯỜNG

 VỦ THƯỜNG - ID: 1461644
 Name:  VỦ THƯỜNG
 IP & Posted by:  64.233.173.159 on May 14, 2019 at 11:11am
 Updated by:  May 19, 2019 at 1:45am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Cần thơ
 Zip:  Ninh kiều
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mua ve chai
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tui kiếm chồng không kiếm nguoi yêu không kiêm bạn tui không thích dả dối nếu ai không có thành ý kiếm thì đừng có liên lạc với tui nghe xin cám ơn
 Free Time:  Xem ti vi.
 I Am:  Tính tình vui vẻ thẳng thắng XIN LỔI TUI KHÔNG ĐỒNG Ý AI DƯỚI 55 TUỔI VÔ LIÊN LẠC VỚI TUI NGHE ĐỪNG TRÁCH TUI SAO MÀ MẤT LỊCH SỰ.
 Looking For:  Tìm một người tuổi từ 55 tới 65 vủ thường KHONG CHIN MOT BAY NAM NAM TAM TAM NAM BAY xin cam ơn

Back | Send Email to VỦ THƯỜNG (ID: 1461644)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.