Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462259 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trinh My

 Trinh My - ID: 1462259
 Name:  Trinh My
 IP & Posted by:  64.233.173.130 on May 19, 2019 at 3:37am
 Updated by:  June 18, 2019 at 4:45pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người thích hợp yêu thương mình.
 Free Time:  đọc sách.xem tivi
 I Am:  vui vẻ.dễ gần.hoạt bát
 Looking For:  yêu thương mình.biết lo lắng và hiểu cho người mình thương.

Back | Send Email to Trinh My (ID: 1462259)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.