Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Tâm

 Mai Tâm - ID: 1462321
 Name:  Mai Tâm
 IP & Posted by:  27.79.94.250 on May 20, 2019 at 1:39am
 Updated by:  September 26, 2019 at 6:52pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  da lat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đến một độ tuổi nhất định tâm trí có quá nhiều suy nghĩ con người ta trở nên trầm lặng hơn
 Free Time:  Lúc rãnh rỗi thích đi cà phê với bạn bè , đi spa, xem phim, đi du lịch,..
 I Am:  Một người vui vẻ, thoải mái, hoà đồng, thành thật
 Looking For:  Tìm kiếm một người có thể tâm sự, yêu cuộc sống gia đình, trung thực, từ trên 30 tuổi

Back | Send Email to Mai Tâm (ID: 1462321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.