Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462368 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Duy Khoa - ID: 1462368
 Name:  Duy Khoa
 IP & Posted by:  113.185.14.238 on May 20, 2019 at 11:14pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Chưa rõ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người hợp và tiến xa lập gia đình.
 Free Time:  Chơi game và nghe nhạc
 I Am:  Thẳng thắn .
 Looking For:  Lối sống đạo đức và tình cảm

Back | Send Email to Duy Khoa (ID: 1462368)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.