Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tha Nhân - ID: 1462410
 Name:  Tha Nhân
 IP & Posted by:  113.182.41.174 on May 21, 2019 at 3:34pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  M.F
 State/Province:  Texas
 Zip:  222222
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Về Hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Lập Gia Đình
 Free Time:  Đọc Sách, Nghe Nhạc , Thể Dục
 I Am:  Hiền , Thật Thà , Vui Vẻ , Nội Tâm , Quan Tâm
 Looking For:  Vui Vẻ , Hoà Đồng , Yêu Mái Ấm Gia Đình , 50t Trở Lên .

Back | Send Email to Tha Nhân (ID: 1462410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.