Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462538 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngựa Hoang
 Ngựa Hoang - ID: 1462538
 Name:  Ngựa Hoang
 IP & Posted by:  14.185.234.136 on May 23, 2019 at 9:54pm
 Updated by:  June 16, 2019 at 5:35pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Quản Lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một tình yêu chân thật lâu bền
 Free Time:  Nấu ăn, thể thao, đi du lịch
 I Am:  Đơn giản, vui tính, sống tình cảm
 Looking For:  Nam tính, điềm đạm, nghiêm túc

Back | Send Email to Ngựa Hoang (ID: 1462538)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.