Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462600 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ViDieu

 ViDieu - ID: 1462600
 Name:  ViDieu
 IP & Posted by:  42.116.69.114 on May 25, 2019 at 5:36am
 Updated by:  July 17, 2019 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Biên Hòa
 Zip:  1984
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chọn đúng người thương một đời hạnh phúc! 💞
 Free Time:  Xem phim , mua sắm, đi du lịch
 I Am:  Hòa đồng, vui vẻ , chung thủy trong tình yêu "
 Looking For:  Mong tìm bạn tính tình vui vẻ biết quan tâm tới mọi người , tinh tế trong tình yêu , độ tuổi 38-45 nghiêm túc tiến đến hôn nhân 💞

Back | Send Email to ViDieu (ID: 1462600)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.