Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462671 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chiều buồn

 Chiều buồn - ID: 1462671
 Name:  Chiều buồn
 IP & Posted by:  171.253.37.111 on May 26, 2019 at 10:23am
 Updated by:  June 14, 2019 at 5:19am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Được gặp người cần tôi và tôi cần hàng triệu người trên thế giới tôi cũng hi vọng còn một nửa đang chờ tôi
 Free Time:  Nấu ăn nghe nhạc
 I Am:  Hòa đồng dễ tính
 Looking For:  Một nửa còn lại

Back | Send Email to Chiều buồn (ID: 1462671)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.