Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462715 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 tuấn - ID: 1462715
 Name:  tuấn
 IP & Posted by:  14.161.4.168 on May 27, 2019 at 2:14am
 Updated by:  June 6, 2019 at 3:12am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  ky su kinh tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn gái
 Free Time:  thể thao - mua sắm - bạn bè
 I Am:  cuộc sống tốt - ổn định - kinh tế khá
 Looking For:  tìm bạn gái để tìm hiểu - để quan tâm - để yêu thương và tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to tuấn (ID: 1462715)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.