Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Mai Anh - ID: 1462822
 Name:  Mai Anh
 IP & Posted by:  14.186.71.141 on May 28, 2019 at 9:04pm
 Updated by:  June 1, 2019 at 4:30pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nghề nghiệp phát triển, hôn nhân hạnh phúc
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách báo, đi chùa
 I Am:  Hiền, sống tình cảm và có trách nhiệm
 Looking For:  Bản lĩnh, công việc ổn định, có trách nhiệm va co y dinh ket hon

Back | Send Email to Mai Anh (ID: 1462822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.