Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim My

 Kim My - ID: 1462908
 Name:  Kim My
 IP & Posted by:  14.186.198.137 on May 30, 2019 at 8:30am
 Updated by:  May 31, 2019 at 8:41pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hóc môn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  dịch vụ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tương lai lâu dài
 Free Time:  lướt điện thoại, đi xem phim, du lịch
 I Am:   nghiêm túc, bạo thủ, thẳng tính
 Looking For:  cam thông, biết chia sẽ. Đạo đức, và trách nhiệm. Không cần đẹp, không cần giàu chỉ cần thiện cảm. Said “ No” chat sex, công việc ổn định. Mong người có thể theo Đạo

Back | Send Email to Kim My (ID: 1462908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.