Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463087 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hieu Tran
 Hieu Tran - ID: 1463087
 Name:  Hieu Tran
 IP & Posted by:  142.129.87.220 on June 3, 2019 at 12:09am
 Updated by:  January 26, 2020 at 2:38pm
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grove
 State/Province:  California
 Zip:  92843
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Working on my career. Planning to obtain an MA.
 Free Time:  Nghe nhạc. Đi biển. Đi Disneyland. Đi nature parks. Khi có cơ hội, thì đi du lịch.
 I Am:  Hiền lành. Chân thật. Thân thiện với mọi người. Thích giúp người và làm việc thiện.
 Looking For:  Không giả dối. Chân thật. Trung thành trong mối quan hệ. Chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cố gắng dành thời gian cho nhau. Life is short.

Back | Send Email to Hieu Tran (ID: 1463087)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.