Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463303 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Vũ
 Phạm Vũ - ID: 1463303
 Name:  Phạm Vũ
 IP & Posted by:  1.52.192.157 on June 6, 2019 at 6:55am
 Updated by:  June 12, 2019 at 5:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Biên Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nothings
 Free Time:   Xem phim nghe nhac và ngủ
 I Am:  Không có gì để nói, để tự mọi ngưoi cảm nhận mình là ngườii như thế nào qua tiếp xúc thì chính xác hơn lời nóii
 Looking For:  Bạn bè,....lover

Back | Send Email to Phạm Vũ (ID: 1463303)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.