Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463332 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to hongnguyen

 hongnguyen - ID: 1463332
 Name:  hongnguyen
 IP & Posted by:  14.161.253.15 on June 6, 2019 at 7:22pm
 Updated by:  April 8, 2020 at 5:29am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu
 Free Time:  Xem fiml và du lịch.
 I Am:  Là người thân thiện, tôi thích nghe người khác nói, chia sẻ quan điểm. Thích giúp đỡ người khác, không nóng giận, hay mất bình tĩnh một cách dễ dàng.
 Looking For:  Cùng sở thích và cùng mục tiêu.

Back | Send Email to hongnguyen (ID: 1463332)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.