Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463591 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em Thích Anh

 Em Thích Anh - ID: 1463591
 Name:  Em Thích Anh
 IP & Posted by:  144.48.37.238 on June 10, 2019 at 4:48pm
 Updated by:  July 19, 2019 at 2:25am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  sale online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Không có ổi - Chín quả xoài - Không có nhãn - Tám quả bơ - Sáu quả táo - Bảy quả sầu riêng - Tám quả măng cụt -- Sáu quả chuối - Một quả mít - Tám ký cherry.
 Free Time:  Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng còn đàn ông thì hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng.
 I Am:  Không có người hoàn hảo nhưng luôn tồn tại một tình yêu hoàn hảo. Tình yêu hoàn hảo không phải là tìm một người đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn. Quan trọng là lòng chân thành và yêu thương dành cho nhau
 Looking For:  Thứ mà mình thích đừng hỏi ý kiến người khác, cuộc sống của bạn sẽ không bởi vì lời nói của người khác mà trở nên tốt đẹp, có thích hay không, quyền quyết định nằm ở bạn.

Back | Send Email to Em Thích Anh (ID: 1463591)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.