Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463803 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Maria huynhhanh

 Maria huynhhanh - ID: 1463803
 Name:  Maria huynhhanh
 IP & Posted by:  27.2.127.210 on June 14, 2019 at 10:04am
 Updated by:  July 22, 2019 at 9:39pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cà mau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ tiếp tục kinh doanh thời trang dù đã từng thất bại
 Free Time:  Nghe nhạc và suy nghĩ linh tinh
 I Am:  Thân thiện, vui vẻ, có chút điên điên và nội tâm.
 Looking For:  Một người bạn vui vẻ và biết trân trọng mọi thứ xung quanh.

Back | Send Email to Maria huynhhanh (ID: 1463803)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.