Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464007 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anita Nguyên

 Anita Nguyên - ID: 1464007
 Name:  Anita Nguyên
 IP & Posted by:  73.223.112.242 on June 17, 2019 at 3:55pm
 Updated by:  June 17, 2019 at 10:49pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Oakland
 State/Province:  California
 Zip:  94606
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Cắt tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống làm việc thể dục giữ gìn sức khỏe , làm việc để có nhiều tiền cho tuổi già sau này.
 Free Time:  Xem phim hoặc đi thể dục
 I Am:  Ít nói sống chân thành ko nói dối và không chấp nhận ai nói dối mình
 Looking For:  Tính tình điềm đạm lịch sự có công việc ổn định nhất là biết quan tâm bạn gái mình

Back | Send Email to Anita Nguyên (ID: 1464007)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.