Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464709 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Huy-Hoàng - ID: 1464709
 Name:  Huy-Hoàng
 IP & Posted by:  90.255.49.1 on June 30, 2019 at 2:53am
 Updated by:  August 31, 2019 at 4:12am
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  London
 Country:  United Kingdom
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Publishing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm môt mái ấm gia đình.
 Free Time:  Thể-thao, du-lịch.
 I Am:  Chân thành, nhiệt tình, vui tính, trầm tính, phóng khoáng
 Looking For:  Hiền lành, nhẹ nhàng, biết chăm sóc mái ấm gia đình để có thể đi hết quãng đường còn lại.

Back | Send Email to Huy-Hoàng (ID: 1464709)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.