Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to chieu he
 chieu he - ID: 1465291
 Name:  chieu he
 IP & Posted by:  113.173.218.50 on July 7, 2019 at 5:04am
 Updated by:  October 21, 2019 at 5:46pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  8428
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại Tìm một người cùng đi chung đường
 Free Time:  Café, Dạo phố, Dọn dẹp phòng ốc, Bơi lội.
 I Am:  Vui vẻ, Chân thật, Hòa đồng, Vị tha. Không vướng bận mọi chuyện. Hình chỉ để đăng ký.
 Looking For:  Hiền hậu, Đảm đang, Chân thật, Hòa nhã. Không vướng bận chuyện gia đình.

Back | Send Email to chieu he (ID: 1465291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.