Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to duyên phận
 duyên phận - ID: 1465346
 Name:  duyên phận
 IP & Posted by:  58.187.173.92 on July 8, 2019 at 12:26am
 Updated by:  July 23, 2019 at 9:42am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm bạn ý hợp tâm đồng, cùng chia sẻ niềm vui nổi buồn , chăm sóc nhau tuổi xế chiều.
 Free Time:  Xem TV, nghe nhạc,đi du lịch
 I Am:  Chân thành, xem trọng tình cảm ,ghét dối trá
 Looking For:  Nam giới độc thân , trung thực , nghiêm túc trong tình yêu , có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình

Back | Send Email to duyên phận (ID: 1465346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.