Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465424 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My

 My - ID: 1465424
 Name:  My
 IP & Posted by:  1.52.35.158 on July 9, 2019 at 6:54am
 Updated by:  July 30, 2019 at 7:40pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Đang cố găng trở thành ngườii phụ nữ giỏi thành đạt
 Free Time:  Nấu ăn,phụ giúp cha mẹ ,yêu ca hát ,thể thao....
 I Am:  Hoà đồng,vui vẻ,dễ thương,dễ gần,trung thực
 Looking For:  1 người đàn ông bao dung cho những điều em thiếu sót.1 ng đàn ông chân thực .nghiêm túc về tình cảm.

Back | Send Email to My (ID: 1465424)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.