Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465475 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc p
 Ngoc p - ID: 1465475
 Name:  Ngoc p
 IP & Posted by:  209.58.130.52 on July 9, 2019 at 10:22pm
 Updated by:  July 10, 2019 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  san jose
 State/Province:  California
 Zip:  94089
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  health care
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Nấu ăn ,đi dạo ,bơi lội ,du lịch ,hợp bạn,picnic
 I Am:  Mơ mọng ,lãng mạn,thành thật ,muốn yeu thương và được yeu thương
 Looking For:  Chân thành ,lãng mạn,vui tươi và nhất là sành sẻ ,o hút thuốc

Back | Send Email to Ngoc p (ID: 1465475)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.