Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465483 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to lọ lem góc b

 lọ lem góc b - ID: 1465483
 Name:  lọ lem góc b
 IP & Posted by:  115.73.137.191 on July 10, 2019 at 1:12am
 Updated by:  August 5, 2019 at 7:40am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Quận 10
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  lam nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  đi đen hôn nhân.
 Free Time:  xem phim.nghe nhac.lứơc facbook...v..v
 I Am:  vui vẻ,hoà đồng.sống trung thực.co trach nhiem.yeu gia đinh
 Looking For:   vui vẻ.trung thực.sống có tránh nhiêm.trong gia đinh va xã hội.

Back | Send Email to lọ lem góc b (ID: 1465483)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.