Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1465823 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bạc mênh
 Bạc mênh - ID: 1465823
 Name:  Bạc mênh
 IP & Posted by:  73.212.57.237 on July 15, 2019 at 9:42am
 Updated by:  July 16, 2019 at 1:14am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Frederick
 Zip:  21702
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Dài
 Free Time:  Đọc sach,lam tho,xem phim,hát karaoke.
 I Am:  Toi là một người kho tanh,rất thích sạch sẽ và ngăn nắp.toi thích nấu ăn nhung điều tồi nhất là toi khong thích rửa chen bát xỏong nồi.
 Looking For:  Thanh lịch,có nề nếp gia phong.thuong yêu và quy trong gia đinh,co long bác ai là du.cãm on nhung ai đã đọc qua.

Back | Send Email to Bạc mênh (ID: 1465823)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.