Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466864 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hùng lục tu
 Hùng lục tu - ID: 1466864
 Name:  Hùng lục tu
 IP & Posted by:  113.173.31.244 on July 29, 2019 at 5:20am
 Updated by:  July 29, 2019 at 6:06pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hưu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri âm tri giao hay tri kỷ
 Free Time:  Uống cafe suy ngẫm
 I Am:  Về hưu như ai cũng mang cảm giác cô đơn
 Looking For:  Hiền hậu và cùng tâm trạng cô đơn...

Back | Send Email to Hùng lục tu (ID: 1466864)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.