Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Yen

 Hoang Yen - ID: 1467143
 Name:  Hoang Yen
 IP & Posted by:  125.214.60.189 on August 2, 2019 at 7:07am
 Updated by:  August 4, 2019 at 2:44am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm người hiểu mình vì mình để làm bạn
 Free Time:  Đi du lịch
 I Am:  Tôi là người khá vui vẻ hòa đồng và tôi luôn hết lòng trong tình cảm
 Looking For:  Cũng vui vẻ hòa đồng ,hiểu mình biết tôn trọng lẫn nhau

Back | Send Email to Hoang Yen (ID: 1467143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.