Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467615 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuỳ Trang

 Thuỳ Trang - ID: 1467615
 Name:  Thuỳ Trang
 IP & Posted by:  42.116.74.222 on August 10, 2019 at 2:30am
 Updated by:  October 8, 2019 at 6:38am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp để tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn là sở thích, xem cảnh đẹp
 I Am:  Người hiền lành, vui vẽ , hoà đồng, chân thành và thành thật trong tình yêu
 Looking For:  Tốt bụng, chân thành, không giả dối

Back | Send Email to Thuỳ Trang (ID: 1467615)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.