Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Hương

 Thiên Hương - ID: 1467661
 Name:  Thiên Hương
 IP & Posted by:  171.240.142.102 on August 10, 2019 at 8:29pm
 Updated by:  August 12, 2019 at 4:50pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thiết kế thời tr
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm một người bạn tâm giao để nói chuyện và tìm hiểu lâu dài.
 Free Time:  Đọc sách báo, nghe nhạc, làm công việc nhà.
 I Am:  Mình là một người hoà đồng, vui tính, và ghét sự giả dối
 Looking For:  hiền, chân thật, vui vẻ, hoà đồng, có đạo đức.

Back | Send Email to Thiên Hương (ID: 1467661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.